A jelződ.

Tartalom

A magyarban ez az alaptag elé kerül: férfi vendég. A magyarban ez lehet akármilyen személyű személyes névmás is: egymás példája, a te dolgod.

4.6 A jelző

A románban 1. Olykor a főnévi igenév a magyarban birtokos jelző lehet: itt az ideje befejezni.

Két vagy több szóból álló jelzőknek többféle szerkezetük lehet. Például Balogh és Kálmánné Bors — A. Jászó szerint értelmező az a jelző, mely a jelzett szó mögött helyezkedik el, és szünet választja el tőle a beszédben, illetve vessző írásban, pl.

a jelződ

Vettem csizmát, pirosat. Jászó szerint főnévvel kifejezett kijelölő jelző, az más grammatikákban értelmező lásd fentebb. A jelzős szerkezet jellegzetességei[ szerkesztés ] A jelző helye szempontjából nagy különbségek vannak nyelvek között.

a jelződ

A magyarban az értelmezőn kívül minden jelző a jelzett szó előtt áll. Az angolban is az elöljáró nélküli jelzők a jelzett szó előtt helyezkednek el.

Teljes szövegű keresés A jelzők 5.

Az elöljárós jelzők helye az e cikkben említett mindegyik nyelvben a jelzett szó mögött van. A franciában és a románban a melléknévvel kifejezett jelző helye többnyire a jelzett szó mögött van, de lehet előtte is.

a jelződ

A jelzett szóval való egyeztetés szempontjából nagy különbségek vannak a magyar éz az e cikkben említett többi nyelv között. A magyarban a melléknévi jelző nem egyezik a a jelződ szóval.

a jelződ

Ezzel szemben a főnévi mutató névmással kifejezett jelző ugyanazokat a jeleketragokat és névutókat veszi fel, mint az alaptagja: ebben a pillanatban, az előtt a ház előtt, azok a gyerekek, ezé a kislányé. Az angolban sem egyezik a melléknévi jelző az alaptagjával, de a franciában, a románban és a közép-délszláv diarendszerben igen, a franciában számban és nemben, a románban számban, nemben és részben esetben is, a a jelződ diarendszerben számban, nemben és mindig esetben is. Jászó

a jelződ