Tőkepiaci fogalomtár

A kibocsátó opciójára jellemző, Navigációs menü

Give the secret key to display the whole entry. Secret key 4 characters : IAS Amennyiben az alapszerződésnek nincs kijelölt vagy meghatározott lejárata, és az egy gazdálkodó egység nettó eszközeiben való maradványérdekeltséget testesít meg, a gazdasági jellemzői és kockázatai egy tőkeinstrumentuméval megegyezők, és a beágyazott származékos terméknek ugyanazon gazdálkodó egységre vonatkozó tőkejellemzőkkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy szorosan kapcsolódónak minősüljön.

Tőkepiaci fogalomtár

Amennyiben az alapszerződés nem tőkeinstrumentum, és az megfelel a pénzügyi instrumentum definíciójának, a a kibocsátó opciójára jellemző jellemzői és kockázatai egy hitelinstrumentuméval megegyezők. Egy beágyazott nem opciós származékos terméket mint pl.

a kibocsátó opciójára jellemző

Egy beágyazott opció alapú származékos terméket mint pl. Az alapinstrumentum kezdeti könyv szerinti értéke a beágyazott származékos termék leválasztása utáni maradványérték.

a kibocsátó opciójára jellemző

Általában véve, az egyetlen instrumentumba beágyazott több származékos termék egyetlen összetett beágyazott származékos terméknek minősül. Ugyanakkor a saját tőkeként besorolt származékos termékek lásd IAS 32 standard az eszközök vagy kötelezettségek közé besoroltaktól elkülönülten kerülnek elszámolásra. Ezenfelül, amennyiben az a kibocsátó opciójára jellemző egynél több beágyazott származékos termékkel rendelkezik, és azok eltérő kockázati kitettségekkel kapcsolatosak, valamint azok bármikor leválaszthatóak, és függetlenek egymástól, azokat egymástól elkülönülten számolják el.

  • Mennyit kell keresnie a házépítéshez
  • A kincstárjegyben az állam az adós arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a hitelezőnek a megjelölt időben és módon megfizeti.
  • Knowledge-Sharing Solutions
  • A bináris opciós stratégiák pontos mutatói
  • Befektetés nélkül segítsen részmunkaidős munkát találni az interneten

A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai nem minősülnek az alapszerződéssel szoros kapcsolatban lévőnek 11 a bekezdés a következő példákban. Az elveszített kamat az előtörlesztett tőkeösszeg és a kamatláb-különbözet szorzata.

a kibocsátó opciójára jellemző

A kamatláb-különbözet az alapszerződés effektív kamatlábának többlete azon effektív kamatlábhoz viszonyítva, amelyet a gazdálkodó egység az előtörlesztési időpontban megkapna, ha az előtörlesztett tőkeösszeget újra befektetné az alapszerződés hátralévő időtartamára, egy hasonló szerződésbe. Az ilyen hitelképességi származékos termékek lehetővé teszik, hogy a kezes az adott eszközzel kapcsolatos hitelkockázatot annak közvetlen tulajdonlása nélkül vállalja át.

IFRS Full 2014

Kivéve, ha a kibocsátó a kezdeti megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségként jelölte meg a visszaadható instrumentumot, el kell különítenie a beágyazott származékos terméket azaz az indexhez kötött tőkerészfizetést a Mivel a tőkerésztörlesztés összege növekedhet vagy csökkenhet, a beágyazott származékos termék egy nem opciós származékos termék, amelynek értéke a mögöttes változóhoz kötött. Egy olyan visszaadható instrumentum esetén, amely bármikor a gazdálkodó egység nettó vagyonában meglévő részesedéssel megegyező pénzeszközre váltható mint pl.

a kibocsátó opciójára jellemző

A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai az alábbi példákban szoros kapcsolatban vannak az alapszerződés gazdasági jellemzőivel és kockázataival. Hasonlóképpen, egy eszköz pl. Az ilyen származékos terméket nem különítik el az alapinstrumentumtól, mivel az IAS 21 standard előírja, hogy a monetáris tételeken keletkező árfolyamnyereséget vagy -veszteséget az eredményben számolják el; d  egy olyan alapszerződésbe beágyazott deviza származékos termék, amely nem pénzügyi instrumentum mint pl.

a kibocsátó opciójára jellemző

USD a nyersolajügyleteknél ; vagy iii. A jegyhez kötési jellemző olyan szerződéses feltétel, amely egy belső vagy egy külső befektetési alap egységeiben megadott fizetéseket követel meg; h  a biztosítási szerződésekbe beágyazott származékos termék szorosan kapcsolódik az alap internetes pénzkeresésről szóló tanfolyam szerződéshez, ha a beágyazott származékos termék és az alap biztosítási szerződés annyira összefügg, hogy a gazdálkodó egység nem tudja elkülönülten azaz az alapszerződés figyelembevétele nélkül értékelni a beágyazott származékos terméket.

Opciós ügylet

Beágyazott származékos termékeket tartalmazó instrumentumok AG33A. Amikor egy gazdálkodó egység olyan hibrid kombinált instrumentumban válik szerződő féllé, amely egy vagy több beágyazott származékos terméket tartalmaz, a Ezek a követelmények összetettebbek is lehetnek annál, vagy kevésbé megbízható értékelést eredményezhetnek annál, mintha a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékelnék.

Ezen okból jelen standard lehetővé teszi, hogy a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöljék meg.

  1. Mivel az ár a pénzáramlások jelenértékének összege, ezért a kötvény ára és a hozam között fordított kapcsolat van: minél magasabb a hozam, annál alacsonyabb az ár és fordítva.

Az ilyen megjelölés alkalmazható, akár előírja a A 11A.