EUR-Lex Access to European Union law

Kereskedelmi gyakorlat, Társoldalak

Védi ekként a fogyasztók gazdasági érdekeit a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, azt követően, valamint a lebonyolítás során.

pénzkeresés az interneten átutalásokon

A fogyasztók bizonyos csoportjai különös védelemre szorulnak — a koruk gyermekek vagy idősek esetébenhiszékenységük illetve szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk miatti — a gyakorlatnak vagy a terméknek való egyedi kiszolgáltatottságuknak betudhatóan. Kereskedelmi gyakorlat irányelv azon kereskedelmi gyakorlatok 2 kategóriáját különbözteti meg, amelyek tisztességtelenek, ha az átlagfogyasztót arra késztetik, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg: megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok tevékenységgel vagy mulasztással és agresszív kereskedelmi gyakorlatok.

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző duális képzés az Audi Hungariánál

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok Megtévesztő tevékenységek Egy kereskedelmi gyakorlat megtévesztőnek minősül, amennyiben hamis vagy valótlan információt tartalmaz, kereskedelmi gyakorlat ha az alapvetően helytálló információ félrevezetheti az átlagfogyasztót, valamint, ha arra készteti a fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg. E tevékenységek precedensei között szerepelnek a következőkre vonatkozó hamis vagy félrevezető információk: a termék létezése vagy természete; a termék lényeges tulajdonságai a hozzáférhetőség, az előnyök, a kockázatok, az összetétel, a földrajzi eredet, a használattól várható eredmények stb.

A kormányablakokról tájékoztató Mobilizált Kormányablakok Kormányablak mobilalkalmazás Kormányablakok Okmányirodák Hírek Kormányablakok Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével Kódszám Az ügy rövid leírása Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amikor az kereskedelmi gyakorlat vállalkozás nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el és amely érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Ez lehet a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás illetve jelentős információ elhallgatása, vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat folytatása. Az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások elleni eljárás - jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve- a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre.

Megtévesztő mulasztások Abban az esetben minősül megtévesztőnek valamely kereskedelmi gyakorlat, ha az az átlagfogyasztó számára a tájékozott ügyleti döntéséhez — a körülményektől függően — szükséges jelentős információkat hagy ki vagy homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és ez ahhoz vezet vagy vezethethogy az átlagfogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna.

Az irányelv felsorolja azokat az általános információkat, amelyeket jelentősnek kell tekinteni, ilyen például a termék ára és fő jellemzői.

bináris opciók mutató alfa proft

Agresszív kereskedelmi gyakorlatok A fogyasztóknak szabadon kell meghozniuk a kereskedelmi ügyletre vonatkozó döntéseiket. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat fennállásának meghatározásához tehát több szempontot kell figyelembe venni.

bináris opciós bónusz ellenőrzés nélkül

Ezek a következők: a gyakorlat jellege, helye és időtartama; fenyegető vagy gyalázkodó szóhasználat vagy magatartás; valamilyen, a fogyasztót különösen érzékenyen érintő körülmény például halál vagy súlyos betegség kereskedő általi kihasználása a fogyasztó termékkel kapcsolatos döntésének befolyásolása céljából; a szerződéses jogával élni kívánó fogyasztó elé támasztott bármely aránytalan, nem szerződéses akadály beleértve a szerződés megszüntetését vagy másik termékhez illetve kereskedőhöz való áttérést.

Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük kereskedelmi gyakorlat kereskedők megbüntetésére, akik megszegik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó nemzeti szabályokat.

Iránymutatásokat tartalmazó dokumentum A Bizottság ban közzétette az irányelv végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló naprakész iránymutatást.

idiamond képzés pénzt keresni

Az iránymutatás magyarázatot nyújt a kulcsfogalmakról és szabályokról, valamint gyakorlati példákat biztosít az Európai Unió Bíróságavalamint a nemzeti bíróságok és közigazgatási szervek ítélkezési gyakorlatából azzal a céllal, hogy a nemzeti hatóságok számára kereskedelmi gyakorlat a végrehajtást, a kereskedők számára pedig fokozottabb jogbiztonságot modern kereskedés. Az uniós országoknak