12. október 2018. - Kereskedési frissítés és az eredményekről szóló értesítés

Szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

Más tagállamban történő foglalkoztatásuk, szolgáltatásnyújtásuk konkrét példa arra, milyen előnyökkel jár számukra az egységes piac.

Régóta ismert, hogy a szakmai képesítések korlátozó szabályozása ugyanolyan hátráltató hatással van a mobilitásra, mint az állampolgárság alapján való megkülönböztetés.

szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

A más tagállamban szerzett képesítések elismerése így az egységes piac sarokkövének számít. Az Európa stratégia[2] és az szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára piaci intézkedéscsomag[3] hangsúlyozza, hogy a szakmai mobilitás Európa versenyképességének kulcsfontosságú eleme.

Az uniós polgárságról szóló A korszerűsítés emellett megerősítené az Európai Unió pozícióját a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során, könnyebbé téve a szabályozói konvergenciát és lehetővé téve az EU számára, hogy a harmadik országokban jobb piaci hozzáférést érjen el az uniós polgárok számára.

A szakemberek Unión belüli mobilitása továbbra is alacsony fokú. A bejelentések, a SOLVIT által kezelt esetek és a Your Europe Advice tanácsadóihoz intézett kérdések száma, valamint az ilyen esetek elemzése egyértelműen bizonyítja, hogy a szabályok korszerűsítésre szorulnak.

BGF állások

Az arány javítható. A mobilitás fokozása választ jelentene a magas képzettséget igénylő állások betöltésének kihívására is, amely az aktív népesség fogyásából adódik. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ Cedefop becslése szerint ra 16 millióval több emberre lesz szükség a magas képzettséget igénylő állások betöltéséhez[5], ez alapján pedig a jelenlegi trendek súlyos szakemberhiányhoz vezetnek majd A szakmai képességek hiányát részben pótolhatnák az olyan munkavállalók, akik szakmai képesítésüket az Unión kívül szerezték, és egyelőre jelentős problémát jelent számukra képesítésük elismertetése.

Különös aggodalomra ad okot az egészségügyi szakemberek egymillió fősre becsült hiánya. Arra vonatkozóan, hogy általános munkaerő-politikájuk megszilárdítása és a munkaerő-tervezési mechanizmusok részletesebb kidolgozása révén az egyes országok hogyan kezelhetik eredményesebben az egészségügyi szakemberek mobilitását, a Bizottság és a tagállamok külön intézkedést hoznak[6].

Ebben a szélesebb összefüggésben kell szemlélni annak lehetővé tételét, hogy a polgárok élhessenek azon egyedi jogukkal, hogy az Unión belül bárhol dolgozhassanak. A szabad mozgás teljes körű kihasználásához a szakembereknek arra van szükségük, hogy képesítésüket más tagállamokban egyszerűen elismertethessék[7]. Ennélfogva alapvető fontosságú, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv[8] világos és egyszerű szabályokat fogalmazzon meg a szakmai képesítések elismerésére vonatkozóan.

szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

Ugyanakkor a szabályoknak anélkül kell biztosítaniuk a szolgáltatások magas színvonalát, hogy maguk is a mobilitás gátjaivá válnának. E szabályok Európában szakemberek milliói számára járnak előnnyel. Becslések szerint a harmonizált képzési minimumkövetelmények alapján történő feltétel nélküli elismerés önmagában 6,4 millió polgárt érint[9].

A zöld könyv erre az értékelésre épül, és a mobilitásnak az egységes piacon belüli elősegítését célzó új elgondolásokat mutat be, mint amilyen az európai szakmai kártya 2. A Bizottságot a fenti elgondolásokkal kapcsolatos széles körű konzultáció segíti abban, hogy felmérje a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítésének lehetőségeit. Az irányelv korszerűsítésére vonatkozó jogalkotási javaslat végére várható. E technológiákkal egyaránt javítható a szakemberek mobilitása, valamint a fogyasztók és munkáltatók tájékoztatása azokról a képesítésekről, amelyekkel a szakemberek az általuk kínált szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkeznek.

A belső piaci információs rendszer IMI elősegítheti a küldő tagállam a szakember kiindulási országa és a fogadó tagállam az az ország, ahol a szakember le kíván telepedni közötti sokkal gyorsabb együttműködést.

Account Options

A két ország közötti gyorsabb együttműködés lehetővé tenné a kártyabirtokos képesítésének gyorsított elismertetését.

Az IMI keretében való együttműködésre vonatkozóan emellett a tagállamok számára kötelező határidőket kell szabni. Ugyanígy az ideiglenes mobilitás lényegesen leegyszerűsödne a kártyabirtokos szakember számára: feleslegessé válna valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség, amelyet a fogadó ország jelenleg előírhat, mivel a szükséges információkat vagy maga a kártya hordozná, vagy azok a kártyát kibocsátó küldő országból lennének beszerezhetőek a gyors elektronikus infrastruktúra segítségével.

A küldő tagállam mobilizálása A jelenlegi rendszerben a fogadó tagállam feladata, hogy ellenőrizze a migráns szakember képesítéseit. Ez a szakember számára nehézséget okozhat, mert előírhatják számára, hogy különféle dokumentumokat fordításban nyújtson be. Az ellenőrzés erőforrásigényes feladat lehet a fogadó tagállam illetékes hatósága számára is, amely nem feltétlenül ismeri a képesítések más tagállamokban történő megszerzésének módját.

Az európai szakmai kártya, amelyet a képesítés megszerzése szerinti tagállam illetékes hatósága azzal a feltétellel bocsát ki, hogy a szakember szakmája gyakorlására jogosult, zökkenőmentesebbé teheti a folyamatot azáltal, hogy a küldő tagállam már annak korai szakaszában nagyobb szerephez jut.

A kártya kibocsátásakor a küldő tagállam illetékes hatóságának ellenőriznie kell, hogy a kérelmező a megfelelő képesítéssel rendelkezik, és teljesíti a korszerűsített irányelv alapján előírható egyéb feltételeket, például a szakember jogszerű letelepedését, vagy a képzettségét tanúsító oklevél hitelességét. Az illetékes hatóság emellett tárolná a kártya kibocsátására jogosító okiratokat, amelyeket szükség szerint a fogadó tagállamban működő társszerv rendelkezésére szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára.

A kölcsönös bizalom érdekében a kártyát kereskedelmi vállalkozás nem bocsáthatná ki.

52011DC0367

A küldő tagállamban nem szabályozott szakmák esetében az adott tagállam feladata lenne a kártyát kibocsátó illetékes hatóság pl. Ebben a rendszerben a fogadó tagállam hatóságainak nem kellene adminisztratív erőforrásokat lekötniük az összes olyan információ ellenőrzése érdekében, amelyeket a küldő tagállam előzőleg megvizsgált.

Szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára kártya ellenőrzése önmagában elegendő lehet annak megállapítására, hogy birtokosa az adott szakma gyakorlására jogosult a fogadó tagállamban. Ennek feltétele a kártyákat kibocsátó és ellenőrző valamennyi illetékes hatóság nyilvántartásba vétele az IMI rendszerben, amely lehetővé teszi számukra kérdéseik egyeztetését.

Az EU illetékes hatóságainak jelentős része már szerepel a nyilvántartásban, a nem nyilvántartott hatóságoknak végéig kell kérniük felvételüket.

  • Meg kell vizsgálni, mely települések esetében okoz gondot a gyermekek óvodába jutása, valamint, hogy milyen feltételekkel segíthető elő a hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása.

A fogadó tagállam mobilizálása A szolgáltatását ideiglenes jelleggel nyújtani kívánó szakember számára a szakmai kártya helyettesítheti a legtöbb tagállamban az irányelv 7.

Ehhez elegendő lenne a szakember kártyaszámát feltüntető e-mail üzenet. A kártyabirtokos teljes egészében mentesülhetne az előzetes nyilatkozattétel alól, mivel elegendő lenne a szükséges információkat tartalmazó kártya: a nyilatkozat megküldése helyett bemutathatná a kártyát az illetékes hatóságoknak és a szolgáltatást igénybe vevőknek a fogadó tagállamban.

A szükséges ellenőrzések fenntartása mellett az ideiglenes mobilitás lényegesen leegyszerűsödne. Hasonló előnyökhöz juthatnak azok a szakemberek, akik képesítésüket feltétel nélkül, harmonizált képzési minimumkövetelmények alapján kívánják elismertetni. A kártyával igazolható, hogy a szakember képesítése a korszerűsített irányelv alapján megfelel a harmonizált minimumkövetelményeknek.

szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

Ezt a kibocsátó illetékes hatóság a kártya igénylésekor ellenőrizheti abban a tagállamban, amelyben a képesítést igazoló oklevelet kiállították. A fogadó tagállam illetékes hatósága számára ezt követően nem lenne szükséges a képesítés ellenőrzése, így lényegesen rövidebb idő alatt pl.

A kártya a képesítések esetenkénti ellenőrzésével járó általános rendszerben is egyszerűsítené és gyorsítaná az elismerési eljárást, mivel az előzetes ellenőrzést a kártyát kibocsátó hatóság végezné. Ebből adódóan az eljárások a jelenlegi legfeljebb négy hónap helyett legfeljebb egy hónap alatt lebonyolíthatók lennének[13].

A szakmai kártya a szolgáltatást igénybe vevők számára is előnyös lenne, különösen az átláthatóság szempontjából. A kártya bemutatásával a szakemberek garantálják, hogy jogosultak a szakma gyakorlására. Emellett olyan rendszer is kialakítható, amelyben a fogyasztók és munkáltatók pl. Az irányító csoport munkája, kísérleti esettanulmányok Az európai szakmai kártya nem lenne kötelező. Az érdeklődő mobilis szakembereknek lehetőséget kell adni, de nem kötelezhetők kártya igénylésére.

A Bizottság az érdeklődésüket jelző felekből válogatott, a szakmai kártyával foglalkozó irányító csoportot hozott létre.

A csoport a különböző szakmák, az illetékes hatóságok, valamint szakszervezetek képviselőiből áll. A csoport január elején kezdte meg munkáját, és várhatóan ez év októberére konkrét következtetésekről számol be. A csoport a kártya hozzáadott értékét és lehetséges jogi hatásait mérlegeli. Vizsgálta továbbá a szakmai kártyával kapcsolatban indult projekteket, valamint azokat a hasonló eszközöket, amelyek a polgárok mindennapi életében hasznosak lehetnek például az európai vezetői engedélyt, az európai egészségbiztosítási kártyát és a tervezett internetes befektetési finanszírozás képesítési útlevelet.

A csoport nagy figyelmet fordított a kivitelezés kihívásaira, így a kártya tartalmára és formátumára, valamint a megbízhatóságát garantáló legjobb megoldásra. Az eredmények ismertetésére a lengyelországi Krakkóban október 3—4-én rendezett egységes piaci fórumon kerül sor. Az egyes szakmák megszerzésére és gyakorlására vonatkozó eltérő feltételekre tekintettel az irányító csoport célszerűnek tartotta esettanulmányok készítését a kiválasztott szakmákról mérnök, orvos, betegápoló, fizioterapeuta és idegenvezető.

A gazdasági tevékenységek középpontba állítása: a részleges hozzáférés elve A szakemberek számára nehézségekkel járhat képesítésük elismertetése akkor, ha a szakmájuk keretében végzett gazdasági tevékenységek köre lényegesen eltérő a saját tagállamukban és abban a tagállamban, amelyben le kívánnak telepedni.

Előfordul, hogy egy adott szakmához tartozó gazdasági tevékenységek köre két tagállamban olyan mértékben eltérő, hogy — mint a fenti példában — a szakembereknek a képesítési követelmények közötti különbségek áthidalásához a fogadó tagállam teljes oktatási és képzési programát teljesíteniük kellene. E kérdés mérlegelése során a Bíróság kialakította a részleges hozzáférés elvét[14].

Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása.

A Bíróság megállapította, hogy bizonyos körülmények között a szakember kérésére a tagállam köteles az adott szakmához tartozó tevékenységek részleges megkezdését lehetővé tenni. A Bíróság esetjoga alapján azonban a szolgáltatást igénybe vevők és általában a fogyasztók védelme indokolhatja a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának arányos korlátozását, amennyiben ezen intézkedések a célkitűzés eléréséhez szükségesek és azzal arányban állnak.

A fenti elv beemelésével az irányelv a szakembereket védő intézkedések körét például azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak meg kell kereskedési útmutató az elismerési határozatot kiterjesztené azokra a szakemberekre is, akik a részleges hozzáférés feltételeit teljesítik. A korszerűsített irányelv rögzíthetné azokat a szempontokat, amelyek mentén az elv a joggyakorlatnak megfelelően alkalmazható kritériumalapú megközelítés.

A Bíróság szerint a részleges hozzáférés elve akkor alkalmazható, ha a szakember által a fogadó tagállamban folytatni kívánt gazdasági tevékenység objektíven elkülöníthető az egyéb olyan tevékenységektől, amelyek az adott tagállamban a szakmához tartoznak.

Az egyik döntő szempont az, hogy az adott gazdasági tevékenység a szakmai képesítés megszerzése szerinti tagállamban függetlenül vagy önállóan végezhető-e. Az az egyik tagállamban hidraulikára szakosodott mérnök például, aki olyan másik tagállamban kíván dolgozni, ahol tevékenységeit általánosabb képesítésű, út- csatorna- és kikötőépítéssel is foglalkozó mérnökök végzik, a fogadó tagállamban engedélyt kaphat arra, hogy a szakmát részleges hozzáféréssel gyakorolja.

Ilyenkor az engedély kizárólag a hidraulikával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik. Az elv alkalmazásától kivételes indokkal lehet eltekinteni akkor, ha ez közérdekű cél elérésére alkalmas, a cél eléréséhez szükséges mértékig.

Indokolja konkrét érvekkel az elvtől való elérést. A közös követelményrendszerek átalakítása Jelenleg csupán kevés szakma élvezi a feltétel nélküli elismerés előnyeit. Az általános rendszerbe tartozó számos szakma törekszik hasonló, a mobilitását elősegítő mechanizmusra. Az irányelv E követelményrendszerek célja, hogy szükségtelenné tegye a kompenzációs intézkedéseket vizsga, alkalmazkodási időszak.

Alkalmazásuk nem a képesítések feltétel nélküli elismerését szolgálja. Ebből adódóan eddig nem született a kompenzációs intézkedésekre vonatkozó közös követelményrendszer, és általános a konszenzus a tekintetben, hogy hiányoznak a további fejlődés alapjai.

Küldés e-mailben

A közös követelményrendszerek jelenlegi koncepciója hibás. A jövőben ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy utat nyithasson a feltétel nélküli elismerés felé. A mobilitás megkönnyítése iránti igényre a Bizottság a gördülékenyebb elismerés lehetővé tételével kíván reagálni.

A közös követelményrendszerek új megközelítése ezt a célt szolgálhatja. E rendszerek gyakorlatilag ugyanúgy működhetnének, mint a feltétel nélküli elismerés rendszere az orvosok, fogorvosok, ápolók, szülésznők, gyógyszerészek, állatorvosok és építészmérnökök esetében, azzal az eltéréssel, hogy nincs szükség valamennyi tagállam, vagy a tagállamok a A közös követelményrendszerek létrehozásának esélyei növelhetők, ha a részvételi küszöb a tagállamok kétharmada helyett a tagállamok egyharmada tehát 27 tagállamból 9.

Value tényezőn alapuló tőzsdestratégiák eredményei

Egyértelműen jelezni kell azt is, hogy a közös követelményrendszerben részt nem vevő tagállamok később szabadon csatlakozhatnak. Minden új követelményrendszeren belső piaci tesztet kell végezni. Ez biztosítja a megállapított feltételek arányosságát, valamint azt, hogy a közös követelményrendszer ne legyen annyira részletes, hogy gátolja a részt nem vevő tagállamok azon szakembereinek mobilitását, akik az egységes piacon élni kívánnak a szabad mozgás jogával. A belső szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára tesztet az érdekelt szakmai szervezetek dolgozhatják ki.

Különösen annak tisztázásában segíthet, hogy valamely, a rendszerben részt nem vevő tagállam szakembere számára elegendő-e a szakmai tapasztalat ahhoz, hogy a szakmát a részt vevő tagállamok egyikében gyakorolja. Végül a közös követelményrendszereket nemcsak a szakmai szervezeteknek kell támogatniuk, hanem második lépésben legalább kilenc tagállamnak is.

Egy szakmai szervezet javaslata alapján és elegendő tagállam szükséges támogatásával a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal közös követelményrendszert fogadhatna el, amelynek kereteit a korszerűsített irányelv rögzítheti.

Kidolgozás alatt áll például egy közös követelményrendszer síoktatók számára.

12. október 2018. - Kereskedési frissítés és az eredményekről szóló értesítés

Egyetért azzal, hogy az arányosság elvén alapuló belső piaci teszt szükséges annak biztosításához, hogy a közös követelményrendszerek ne akadályozzák az azokban részt nem vevő tagállamokból érkező szolgáltatókat? Soroljon fel a fenti megközelítés mellett vagy az ellen szóló konkrét érveket.

szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

Szakmai képesítések a szabályozott fizetett beruházások nélkül dolgozni az interneten Az egységes piaci intézkedéscsomag a szakmai képesítéshez kötött fenntartott tevékenységek alaposabb értékelését írja elő.

Egyúttal felszólít a szabályozás hatálya alá tartozó szakmák körének felülvizsgálatára.

  • EUR-Lex - DC - HU
  • Ekkor jött létre a hazai külkereskedelem számára a nyelveket beszélő, magasan kvalifikált szakembereket képző Külkereskedelmi Levelező Iskola, amely ben átalakult önálló Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskolává, ahol a nyelvi, illetve levelező képzés keretében már külkereskedelmi áruforgalmi szakismereteket oktattak, és külkereskedelmi üzletkötőket képeztek től már három szakkal és négy nyelvi tanszékkel működött.
  • Budapesti Gazdasági Egyetem - A Kar története
  • Nemzeti Jogszabálytár

Jelenleg a 27 tagállam mintegy szakmát szabályoz szakmai képesítéssel. E szakmák körülbelül különböző kategóriába sorolhatók. A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv jelenleg olyan kölcsönös elismerési mechanizmust nyújt, amely általánosságban a szakmák többségére alkalmazható.

A tagállamok szabadon határozhatnak meg képesítési követelményeket egyes szakmák gyakorlására vonatkozóan, ami megfelelő eszköz lehet egy adott gazdasági tevékenységgel kapcsolatos közpolitikai cél, például a tevékenység biztonsága elérésében.

Ugyanakkor bizonyos esetekben a képesítésre vonatkozó követelmények aránytalanok lehetnek, vagy feleslegesek a közpolitikai célok elérése szempontjából, és akadályozhatják az uniós polgárokat a szabad mozgásban. Előfordulhat, hogy a saját tagállamában gazdasági tevékenységet folytató uniós polgárral szemben a fogadó tagállam olyan fokú vagy jellegű, indokolatlan és aránytalan képesítési követelményt támaszt, hogy az ebből adódó akadályt az egyén a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvben rögzített ún.

Ilyenkor a polgár arra kényszerül, hogy elvégezze az adott fogadó tagállamon belüli képesítéshez előírt teljes képzést. Ismertesse a szakmát, a képesítést, valamint azt, hogy a fenti helyzet miért nem indokolható. Az irányelv értékelése, elsősorban a elején folytatott nyilvános konzultáció rávilágított arra, hogy ez sok érdekelt számára problémát jelent. A válaszadók különösen azt emelték ki, hogy nem kellően egyértelmű, hogy a legmegbízhatóbb bináris opciók 2020 képesítésük elismerése melyik szerv feladata, és hogy milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk.

A fogadó tagállam gyors döntésére vonatkozó célkitűzés gyakran hiúsul meg azért, mert nincs elégséges információ arra vonatkozóan, hogy milyen dokumentumot és melyik hatóság számára kell benyújtani. Ezzel összefüggő kihívás, hogy a szakemberek hatékonyabban és kényelmesebben igényelhessék szakmai képesítésük elismerését, és az elismerési határozatot e-kormányzati portálokon vehessék át.

A korszerűsített irányelv előírhatja, hogy minden tagállamban legyen olyan online központi hozzáférési pont, amely a szakmai képesítések elismertetése céljából teljes körű tájékoztatást nyújt az illetékes hatóságokról és a dokumentációs követelményekről valamennyi szakember számára, függetlenül az adott szakember szakmájától és attól, hogy azt melyik régióban kívánja gyakorolni. Ez megoldás lehet az első kihívásra.

szőlővel teljes körű lehetőségek a szakemberek számára

Ha a szakemberek előre tudják, hogy pontosan milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk, azzal a folyamat átláthatóbbá válik, és elkerülhetők az olyan helyzetek, amelyekben az illetékes hatóságok arra hivatkozva nem hoznak hivatalos határozatot, hogy a migráns szakember dokumentációja nem teljes lásd az irányelv A központi hozzáférési pontokra épülő további lépésben a szakemberek számára lehetőség biztosítható arra, hogy a képesítések elismertetésével kapcsolatos valamennyi eljárást internetes felületen bonyolítsanak.

Ezzel leküzdhető a második kihívás is. Hogyan működhetnek a fenti megoldások a gyakorlatban? Az egyik lehetőség az irányelv Egyelőre a kapcsolati pontok elsődleges feladata inkább a levélben vagy telefonon történő tanácsadás, mint az, hogy proaktív módon tájékoztassák a szakmai mobilitásban érdekelt uniós polgárokat az előírt dokumentumokról és az illetékes hatóságról.

A későbbiekben a nemzeti kapcsolati pontok a központi hozzáférési pontot is megszervezhetik, valamint az illetékes hatóságokkal közösen koordinálhatják a formaságok teljes körű internetes bonyolítását szolgáló eszközöket. A másik lehetőség a szolgáltatási irányelvben[15] rögzített egyablakos ügyintézési pontok alapulvétele.

  1. A bináris opciók gazdasági hírei
  2. Flex opció
  3. Lottmarket bináris opciók minimális betét

Rendeltetésük szerint ezek olyan teljes értékű e-kormányzati portálok, amelyek segítségével a szolgáltatók internetes felületen juthatnak hozzá a tevékenységüket érintő lényeges információkhoz szabályozások, eljárások, határidők. Ezenfelül az egyablakos ügyintézési pontok lehetővé teszik a szolgáltatók számára, hogy egy adott szolgáltatási tevékenységhez való hozzáféréshez és annak végzéséhez szükséges valamennyi adminisztratív eljárást, ezen belül a képesítés elismerési eljárását elektronikusan bonyolítsák, ami elengedhetetlen az eljárások lerövidítéséhez és az adminisztratív formaságokkal összefüggő terhek csökkentéséhez.